מתמטיקה לכיתה ה' – שברים פשוטים ועשרוניים, פעולות חשבון, חקר נתונים, גיאומטריה ומבחנים

מתמטיקה לכיתה ה' – שברים פשוטים ועשרוניים, פעולות חשבון, חקר נתונים, גיאומטריה ומבחנים

[pro_ad_display_adzone id=21982]

אתרים כלליים

טוען...

גיאומטריה – מדידת שטחים

טוען...

גיאומטריה – צורות הנדסיות ומצולעים

טוען...

חיבור וחיסור בתחום המיליונים

טוען...

חקר נתונים, ממוצע

טוען...

מאמרים

טוען...

מבחנים בהנדסה

טוען...

מבחנים בחשבון

טוען...

מבחנים בחשבון/ אני10

טוען...

משחקים לתרגול נושאים מתמטיים

טוען...

פעולות חשבון במספרים טבעיים – אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות, פיתוח תחושה למספרים גדולים

טוען...

פעולות חשבון במספרים טבעיים – חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה

טוען...

פעולות חשבון במספרים טבעיים – חילוק במספר דו-ספרתי

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – חיבור וחיסור שברים, השוואת שברים

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני (במקרים שהשבר העשרוני המתקבל הוא סופי)

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – משמעויות השבר הפשוט (כולל שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים)

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – משמעות השבר העשרוני

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – צמצום והרחבה

טוען...

שברים פשוטים ושברים עשרוניים – שאלות חיבור וחיסור שברים

טוען...

[pro_ad_display_adzone id=21983]
Share

LEAVE A REPLY

[pro_ad_display_adzone id=21984]
970x90