תופעות לשוניות, דקדוק ותחביר, אמצעים ספרותיים ומאפיינים סגנוניים בלשון המקרא

תופעות לשוניות, דקדוק ותחביר, אמצעים ספרותיים ומאפיינים סגנוניים בלשון המקרא

[pro_ad_display_adzone id=21982]

__ספרים ולקסיקונים למקרא

טוען...

_אתרים כלליים ומאמרים

טוען...

_קישורים לאתרי המקרא והוראתו/ מפת אתר מת"ל

טוען...

אונומטופיאה

טוען...

אותיות ומילות יחס: משמעות אותיות מש"ה וכל"ב

טוען...

אותיות ומילות יחס: משמעות המילה "כי"

טוען...

אירוניה

טוען...

אליטרציה (כפל מיצלול)

טוען...

אמצעים רטוריים, שאלה רטורית ורצף שאלות

טוען...

אנאפורה

טוען...

אסוננס (חזרה על תנועה)

טוען...

אסוציאציה

טוען...

אפיפורה

טוען...

אקרוסטיכון

טוען...

דו-שיח (דיאלוג)

טוען...

דמויות ועיצובן במקרא

טוען...

האנשה

טוען...

הדרגתיות תוכן/צורה/מספר

טוען...

המבנה המדורג

טוען...

הסיפור הקצר והסיפור הארוך

טוען...

הפכים

טוען...

השאלה (מטאפורה), הגזמה (הפלגה)

טוען...

השוואה

טוען...

חזרות והכפלות

טוען...

חריזה

טוען...

כלל ופרט – מבנה המסגרת

טוען...

לשון נופל על לשון

טוען...

לשון ציורית: מיטונימיה, סינקדוכה, דימוי, תמונה, משל

טוען...

מבנה הכתוב

טוען...

מילה מנחה

טוען...

מילים נרדפות/שמות נרדפים

טוען...

מקצב

טוען...

משפט דינמי ומשפט סטאטי

טוען...

נקודת התצפית של הסיפור

טוען...

סיבה ומסובב

טוען...

סינסתזיה

טוען...

עלילה

טוען...

שורשים, אותיות ומילים במקרא/ אתר הניווט בתנ"ך

טוען...

תופעות דקדוקיות בלשון המקרא/ אתר הניווט בתנ"ך

טוען...

תפארת הפתיחה

טוען...

תקבולות (נרדפת, משלימה, חסרה, ניגודית, כיאסטית)

טוען...

[pro_ad_display_adzone id=21983]
Share

LEAVE A REPLY

[pro_ad_display_adzone id=21984]
970x90