עבודות סמינריוניות ופרוייקטים – הנחיות ודוגמאות – חלק א'

עבודות סמינריוניות ופרוייקטים – הנחיות ודוגמאות – חלק א'

[pro_ad_display_adzone id=21982]

_אתרים כלליים

טוען...

אתיקה ופוליטיקה במחקר

טוען...

דגימה ומדגם (אוכלוסייה)

טוען...

דוגמאות לעבודות סמינריוניות ולפרוייקטים

טוען...

הנחיות לחיפוש מקורות אקדמיים

טוען...

הנחיות לכתיבת ביבליוגרפיה

טוען...

הנחיות לכתיבת עבודה עיונית/אקדמית/סמינריונית

טוען...

השערות

טוען...

כיצד להעריך מאמרים ברשת ובכתבי עת

טוען...

כלי מחקר – כללי

טוען...

כלי מחקר – שאלונים

טוען...

כלים לניתוחים סטטיסטיים

טוען...

מדידה: מהימנות ותוקף; סולמות מדידה

טוען...

מחקר איכותי(ני) בחינוך

טוען...

מחקר כמותי בחינוך

טוען...

מחקר כמותי בחינוך: יסודות המחקר הכמותי – ד"ר פנינה לנגברג

טוען...

מחקר כמותי בחינוך: יסודות המחקר הכמותי – ד"ר פנינה לנגברג

טוען...

מחקר פעולה

טוען...

מילון מושגים

טוען...

מערך מחקר ושיטות לאיסוף נתונים

טוען...

מקורות אקדמיים לחיפוש מידע

טוען...

סוגי מחקר – כללי

טוען...

עיבוד והצגת נתונים

טוען...

קריטריונים להערכת מאמר מדעי/ד"ר רפי דודזון

טוען...

שיטות מחקר וסטטיסטיקה – כללי

טוען...

תבניות ומחוונים לתכנון והצגת תוצאות של עבודה אקדמית/סמינריון בחינוך

טוען...

[pro_ad_display_adzone id=21983]
Share

LEAVE A REPLY

[pro_ad_display_adzone id=21984]
970x90