9. דמיון: משפטי דמיון משולשים, יחסי צלעות, היקפים ושטחים – הדגמה ויזואלית של המשפטים בגיאומטריה לבגרות