8) גזרת ל"י – أَلنَّاقِص ٱلْيَائِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

سَعَى

س

ع

ي

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

رَمَى

ر

م

ي

2

בניין שני

رَقَّى

ر

ق

ي

3

בניין שלישי

رَاعَى

ر

ع

ي

4

בניין רביעי

أَجْرَى

ج

ر

ي

5

בניין חמישי

تَرَدَّى

ر

د

ي

6

בניין שישי

تَبَارَى

ب

ر

ي

7

בניין שביעי

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

8

בניין שמיני

إِرْتَدَى

ر

د

ي

9

בניין תשיעי

אין

10

בניין עשירי

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي