7. חישובי שטחים – מקבילית, משולש, מעוין, טרפז, עיגול – הדגמה ויזואלית של המשפטים בגיאומטריה לבגרות

7. חישובי שטחים – מקבילית, משולש, מעוין, טרפז, עיגול

       ניתן להשתמש בנוסחאות הבאות לחישובי שטחים:

א. שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה לצלע זו.

ב. שטח משולש שווה למחצית מכפלת צלע בגובה לצלע זו.

ג.  שטח מעוין שווה למחצית מכפלת האלכסונים.

ד.  שטח טרפז שווה למכפלת הגובה במחצית סכום הבסיסים.

ה.  שטח עיגול שרדיוסו r, שווה ל- π*R2