7) גזרת ל"ו – أَلنَّاقِص ٱلْوَاوِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

دَعَا

د

ع

و

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

رَدِيَ

ر

د

و

2

בניין שני

صَلَّى

ص

ل

و

3

בניין שלישי

دَاعَى

د

ع

و

4

בניין רביעי

أَدْلَى

د

ل

و

5

בניין חמישי

تَرَجَّى

ر

ج

و

6

בניין שישי

تَرَاضَى

ر

ض

و

7

בניין שביעי

إِنْجَلَى

ج

ل

و

8

בניין שמיני

إِرْتَجَى

ر

ج

و

9

בניין תשיעי

אין

10

בניין עשירי

إِسْتَدْعَى

د

ع

و