6) גזרת ע"י – أَلاَجْوَف ٱلْيَائِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

بَاعَ

ب

ي

ع

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

هَابَ

ه

ي

ب

2

בניין שני

عَيَّدَ

ع

ي

د

3

בניין שלישי

بَايَعَ

ب

ي

ع

4

בניין רביעי

أَبَادَ

ب

ي

د

5

בניין חמישי

تَغَيَّرَ

غ

ي

ر

6

בניין שישי

تَخَايَلَ

خ

ي

ل

7

בניין שביעי

إِنْهَالَ

ه

ي

ل

8

בניין שמיני

إِخْتَارَ

خ

ي

ر

9

בניין תשיעי

אין

10

בניין עשירי

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل