5) גזרת ע"ו – أَلاَجْوَف ٱلْوَاوِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

زَارَ

ز

و

ر

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

خَافَ

خ

و

ف

2

בניין שני

زَوَّدَ

ز

و

د

3

בניין שלישי

جَاوَبَ

ج

و

ب

4

בניין רביעי

أَرَادَ

ر

و

د

5

בניין חמישי

تَطَوَّرَ

ط

و

ر

6

בניין שישי

تَجَاوَبَ

ج

و

ب

7

בניין שביעי

إِنْحَازَ

ح

و

ز

8

בניין שמיני

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

9

בניין תשיעי

אין

10

בניין עשירי

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر