4) גזרת פ"י – أَلْمِثَال ٱلْيَائِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

يَمَنَ

ي

م

ن

1

בניין ראשון- משקל فَعُلَ

يَسُرَ

ي

س

ر

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

يَبِسَ

ي

ب

س

2

בניין שני

يَبَّسَ

ي

ب

س

3

בניין שלישי

يَاسَرَ

ي

س

ر

4

בניין רביעי

أَيْفَعَ

ي

ف

ع

5

בניין חמישי

تَيَبَّسَ

ي

ب

س

6

בניין שישי

تَيَابَسَ

ي

ب

س

7

בניין שביעי

אין

8

בניין שמיני

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

9

בניין תשיעי

אין

10

בניין עשירי

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س