3) גזרת פ"ו – أَلْمِثَال ٱلْوَاوِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

وَضَعَ

و

ض

ع

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

وَعَدَ

و

ع

د

1

בניין ראשון- משקל فَعُلَ

وَرُدَ

و

ر

د

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

وَجِعَ

و

ج

ع

2

בניין שני

وَحَّدَ

و

ح

د

3

בניין שלישי

وَافَقَ

و

ف

ق

4

בניין רביעי

أَوْدَعَ

و

د

ع

5

בניין חמישי

تَوَسَّدَ

و

س

د

6

בניין שישי

تَوَاجَدَ

و

ج

د

7

בניין שביעי

אין

8

בניין שמיני

إِتًّسَقَ

و

س

ق

9

בניין תשיעי

אין

10

בניין עשירי

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د