2) גזרת הכפולים – أَلْفِعْل ٱلْمُضَاعَف

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

عَدَّ

ع

د

د

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

دَرَّ

د

ر

ر

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

حَدَّ

ح

د

د

2

בניין שני

سَبَّبَ

س

ب

ب

3

בניין שלישי

ضَادَّ

ض

د

د

4

בניין רביעי

أَحَبَّ

ح

ب

ب

5

בניין חמישי

تَحَقَّقَ

ح

ق

ق

6

בניין שישי

تَرَاصَّ

ر

ص

ص

7

בניין שביעי

إِنْصَبَّ

ص

ب

ب

8

בניין שמיני

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

9

בניין תשיעי

إِزْرَقَّ

ز

ر

ر

10

בניין עשירי

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د