12. מעגל חוסם משולש/מרובע ומעגל חסום במשולש/מרובע – הדגמה ויזואלית של המשפטים בגיאומטריה לבגרות