10. מעגל: מיתרים וקשתות, זוויות היקפיות/מרכזיות – הדגמה ויזואלית של המשפטים בגיאומטריה לבגרות