1) גזרת השלמים – أَلْفِعْل ٱلسَّالِم

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

دَرَسَ

د

ر

س

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

دَفَعَ

د

ف

ع

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

رَجَعَ

ر

ج

ع

1

בניין ראשון- משקל فَعُلَ

كَبُرَ

ك

ب

ر

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

شَرِبَ

ش

ر

ب

2

בניין שני

دَرَّبَ

د

ر

ب

3

בניין שלישי

سَاعَدَ

س

ع

د

4

בניין רביעי

أَبْعَدَ

ب

ع

د

5

בניין חמישי

تَعَرَّفَ

ع

ر

ف

6

בניין שישי

تَرَادَفَ

ر

د

ف

7

בניין שביעי

إِنْسَرَبَ

س

ر

ب

8

בניין שמיני

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

8

בניין שמיני – הידמות חלקית

إِزْدَرَعَ

ز

ر

ع

8

בניין שמיני – הידמות חלקית

إِصْطَبَرَ

ط

ب

ر

8

בניין שמיני – התלכדות

إِتَّجَرَ

ت

ج

ر

8

בניין שמיני – הידמות מלאה

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

9

בניין תשיעי

إِزْرَقَّ

ز

ر

ق

10

בניין עשירי

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د