תורת המספרים – צפיפות המספרים הראשוניים

 צפיפות המספרים הראשוניים

מספר המספרים הראשוניים הקטנים מ- N ניתן בקירוב ע"י הנוסחה:

N/ln(N)