תורת המספרים – השערת קולץ

תורת המספרים – השערת קולץ

 השערת קולץ מתורת המספרים ידועה גם בשם "השערת 3N+1". בהינתן מספר שלם, אם הוא זוגי, נחלקו ב-2. אם הוא אי-זוגי, נכפילו פי 3 ונוסיף 1 לתוצאה. ע"פ ההשערה, חזרה על התהליך תניב בסופו של דבר את המספר 1 לאחר מספר לולאות, ללא תלות בערכו של המספר הנתון בתחילת התהליך. במהלך הלולאות, המספר עצמו יכול לגדול או לקטון, כפי שנראה בדוגמה המצורפת, אך בסופו של דבר יסתיים התהליך כאשר נגיע למספר 1.