תורת המספרים באקסל – חישוב תאריך לועזי באמצעות חשבון מודולרי

ניתן לחשב תאריך יעד לפי הלוח הלועזי לפי אלגוריתם ידוע מתורת המספרים, המשתמש בחשבון מודולרי. תיאור האלגוריתם על פרטיו נמצא בספר "תורת המספרים האלמנטרית" בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, וניתן למצאו גם באחת מחוברות "גליונות לחשבון" של שמואל אביטל. לצורך היישום בגליון אלקטרוני אקסל, השתמשנו בפונקציות MOD ו-INT.