תורת המספרים באקסל – חישוב מספר המחלקים של מספר שלם

יישום אקסל לחישוב המחלקים של מספר שלם וסכומם. ניתן ליישם את הרעיון באמצעות מאקרו VBA או כמו במקרה זה, באמצעות הצבת נוסחאות בכל עמודה, המסתמכות על הנוסחאות בעמודה הקודמת לה. לצורך היישום באקסל השתמשנו בנוסחאות INT, SQRT, MOD, COUNYTIF, ISNUMBER, SUMIF. עמודה A – הקלדת המספר המבוקש. עמודה B – חישוב השורש השלם של המספר כהכנה למציאת המחלקים שלו, אם אינו ראשוני. עמודות C+D – בדיקה האם כל אחד מהמספרים הטבעיים עד השורש מחלק את המספר הנתון. עמודה E – חישוב גורמי המכפלה של המספר הנתון. עמודה G – מניית מספר המחלקים. עמודה H – חישוב סכום המחלקים.