תוצאות פעולות החשבון על מספרים זוגיים ומספרים אי-זוגיים  

דוגמאות לקריאת הטבלאות המצורפות (בשני פורמטים): *העלאת מספר זוגי בחזקת מספר אי-זוגי מניבה מספר זוגי. *חילוק מספר זוגי במספר אי-זוגי מניבה מספר זוגי.  

חיבור / חיסור זוגי אי-זוגי
זוגי זוגי אי-זוגי
אי-זוגי אי-זוגי זוגי
כפל זוגי אי-זוגי
זוגי זוגי זוגי
אי-זוגי זוגי אי-זוגי
חילוק (רק אם המנה היא מספר שלם) זוגי אי-זוגי
זוגי זוגי או אי-זוגי זוגי
אי-זוגי המנה אינה מספר שלם אי-זוגי
העלאה בחזקה זוגי אי-זוגי
זוגי זוגי זוגי
אי-זוגי אי-זוגי אי-זוגי

  הטבלאות בפורמט נוסף לפי פעולות החשבון על שני הגורמים:

חיבור/חיסור גורם 1 גורם 2 תוצאה
זוגי זוגי זוגי
זוגי אי-זוגי אי-זוגי
אי-זוגי זוגי אי-זוגי
אי-זוגי אי-זוגי זוגי
כפל גורם 1 גורם 2 תוצאה
זוגי זוגי זוגי
זוגי אי-זוגי זוגי
אי-זוגי זוגי זוגי
אי-זוגי אי-זוגי אי-זוגי
חילוק גורם 1 גורם 2 תוצאה
זוגי זוגי זוגי או אי-זוגי
זוגי אי-זוגי אי-זוגי
אי-זוגי זוגי אין מנה שלמה
אי-זוגי אי-זוגי אי-זוגי
העלאה בחזקה גורם 1 גורם 2 תוצאה
זוגי זוגי זוגי
זוגי אי-זוגי זוגי
אי-זוגי זוגי אי-זוגי
אי-זוגי אי-זוגי אי-זוגי