תוכן העניינים

תוכן העניינים
A mathematician is a person who can find analogies between theorems. a better mathematician is one who can see analogies between proofs, and the best mathematician can notice analogies between theories.  One can imagine that the ultimate mathematician is one who can see analogies between analogies. -Stefan Banach

הנחיות ודגשים חשובים לניווט בעמוד
אודות ד"ר יוסף דלין ז"ל
תוכנות העולם המתמטי האינטראקטיבי/ ד"ר יוסף דלין
רשימת המשפטים בגיאומטריה לפי נושאים ולפי מספור + אינדקס מילות מפתח למשפטים
משפטים ישרים ומשפטים הפוכים
1. ישרים וזוויות: זוויות צמודות/קודקודיות/בין ישרים מקבילים
2. משולשים: משולש שווה שוקיים.
3. משפטי חפיפת משולשים
4. משולש ישר זווית ומשפט פיתגורס
5. נקודות וקטעים מיוחדים במשולש: מפגש תיכונים/גבהים/חוצי זוויות, קטע אמצעים
6. מרובעים: דלתון, מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז וטרפז שווה שוקיים
7. חישובי שטחים – מקבילית, משולש, מעוין, טרפז, עיגול
8. פרופורציה: משפט תאלס ומשפט חוצה זווית
9. דמיון: משפטי דמיון משולשים, יחסי צלעות, היקפים ושטחים
10. מעגל: מיתרים וקשתות, זוויות היקפיות/מרכזיות
11. משיק למעגל
12. מעגל חוסם משולש/מרובע ומעגל חסום במשולש/מרובע
13. פרופורציה במעגל, משיקים וחותכים
14. מצולעים קמורים ומצולעים משוכללים
סרטוני פתרונות מלאים לשאלוני הבגרות במתמטיקה עבור חורף 2015/ אלי מיטב, הוצאת שורש
סיכומים בגיאומטריה לבחינת הבגרות במתמטיקה/ מאיר בכור
טכניקות הוכחה לפרק המשולשים
תכונות מרובעים ואיך מוכיחים שמרובע הוא…
הנחיות לפתרון שאלות בפרק המעגל
בניות עזר נפוצות והשימוש בהן
תכונת אמצע הקטע בבעיות גאומטריות
משפטי עזר
משמעות משפט המנוסח באופן "אם ורק אם" (אמ"מ)
הנחיות לפתרון בעיות מילוליות בגיאומטריה
שילוב המחשב בהוראה ובחינוך המתמטי
קישורים – אתרים בנושאי גיאומטריה/הנדסת המישור
קישורים – אתרי עזר לבחינת הבגרות במתמטיקה