שיקופים וסיבובים של ריבועי קסם 3X3

ההסתכלות על ריבועי הקסם איננה חייבת להיות חד-כיוונית. אפשר לשנות את נקודות המבט עליהם תוך שמירה על המקום היחסי של המספרים בתוכם. עושים זאת באמצעות שתי אופרציות בסיסיות: א) סיבוב הריבוע ב- 90, ב-180, וב-270,  ובכך מקבלים עוד 3 היבטים. ב) שיקוף הריבוע, כאילו עמדה מראה בין הריבוע המקורי לבין בבואתו,     ובכך מקבלים עוד 4 היבטים שלו.

ריבוע קסם מסדר 3

6

1

8

7

5

3

2

9

4

א1) סיבוב הריבוע ב- 90 מעלות

8

3

4

1

5

9

6

7

2

א2) סיבוב הריבוע ב-180 מעלות

4

9

2

3

5

7

8

1

6

א3) סיבוב הריבוע ב-270 מעלות

2

7

6

9

5

1

4

3

8

ב) שיקוף ריבוע הקסם המקורי מסדר 3    

2

9

4

7

5

3

6

1

8