שברים לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים – דפי עבודה, תרגילים ומערכי שיעור