רשימת המשפטים בגיאומטריה לפי נושאים ולפי מספור + אינדקס מילות מפתח למשפטים

רשימת המשפטים בגיאומטריה לפי נושאים ולפי מספור + אינדקס מילות מפתח למשפטים
 

תת-נושא מספרי המשפטים לפי רשימת משרד החינוך
אי-שוויונות במשולש ובמעגל 5 10 11 20 66              
זוויות (יסוד) 1 2 12 13                
חוצה-זווית 6 7 8 21 34 47 48 49 81      
גובה/אנך/900 6 7 9 21 35 36 55 67 68 73 74 77
78 82 98א 103                
תיכון 6 8 9 21 45 46 86 87 98ג      
אנך אמצעי 6 9 21 51 52 54 67 68 82      
משולש שווה שוקיים 3 4 6 7 8 9            
משולש ישר-זווית 86 87 88 89 102 103            
משפט פיתגורס 84 85                    
חפיפת משולשים 17 18 19 20                
ישרים מקבילים 14 15 16 22 23 24 25 31 43 44    
מקבילית 26 27 28 29 30 31 34 36 38      
מלבן 37 38                    
מעוין 33 34 35 36                
דלתון 21                      
טרפז 43 44                    
טרפז שווה שוקיים 39 40 41 42                
אלכסונים 21 28 32 33 34 35 36 37 38 41 42  
קטע אמצעים במשולש 14 15 16                  
קטע אמצעים בטרפז 43 44                    
פרופוציה – משפט תאלס 90 91 92                  
פרופוציה – משפט חוצה זווית 93 94 98ב                  
משפטי דמיון 95 96 97 98                
פרופורציה במעגל (משיק וחותך) 99 100 101                  
נקודות מפגש 45 49 54 55                
מעגל – מיתרים 62 63 64 65 66 67 68 70 72 79 99  
זוויות היקפיות 69 70 71 72 73 74 79          
זוויות מרכזיות 61 62 67 69                
קשתות 61 63 67 69 70 71 75 76        
קוטר 73 74                    
רדיוס 77 78 98ה 98ו                
מרכז המעגל 49 54 60 64 65 66 67 68 81 82    
משיק למעגל 77 78 79 80 81 83 101          
מעגל חוסם מצולע 53 54 56 58 98ו              
מעגל חסום במצולע 50 57 59 98ו                
מצולע קמור 104                      
רשימת משפטים בגיאומטריה שניתן לצטט בבחינת הבגרות ללא הוכחה/ אתר מפמ"ר מתמטיקה, משרד החינוך
רשימת משפטים בגיאומטריה לפי נ-ו-ש-א-י-ם וסדר הלימוד
קישור לאתר מפמ"ר מתמטיקה – קובץ מעודכן של רשימת משפטים בגיאומטריה שניתן לצטט בבחינת הבגרות ללא הוכחה