ריבוע קסם של מספרים ראשוניים

ריבוע קסם המכיל אך ורק מספרים ראשוניים

17

89

71

113

59

5

47

29

101