ריבוע קסם של מספרים ראשוניים עוקבים

ריבוע קסם המכיל אך ורק מספרים ראשוניים עוקבים

41

97

83

37

73

71

61

53

43

59

67

89

101

31

47

79