ריבוע קסם של מספרים ראשוניים בסדרה חשבונית

1249

199

1669

1459

1039

619

409

1879

829