ריבוע קסם קונצנטרי מסדר אי-זוגי

ריבועי קסם מסדר n, זוגי או אי-זוגי, המוקף במסגרת של מספרים
שביחד איתם הם מהווים ריבוע קסם חדש מסדר n+2.
את הריבוע החדש אפשר להקיף במסגרת נוספת, וכך להמשיך
עד אין סוף.
הריבוע הפנימי הוא ריבוע לא סטנדרטי, אבל סימטרי.
מספר המשבצות שבמסגרת הוא: 4(n+1)
מקובל לראות בסדר של הריבוע המקיף את הסדר של כל
ריבועי הקסם הקונצנטריים.
נקראים גם ריבועי קסם ממוסגרים או ריבועי קסם מקוננים.
 

23

1

20

2

19

22

14

9

16

4

8

15

13

11

18

5

10

17

12

21

7

25

6

24

3