ריבוע קסם סטנדרטי מסדר 3

ריבוע קסם המורכב ממספרים טבעיים מ-1 עד  n בריבוע , ומתקיימות בו התכונות הבסיסיות בלבד ללא תכונות קסם נוספות. נקרא גם ריבוע קסם רגיל.

6

1

8

7

5

3

2

9

4