ריבוע קסם משלים

זהו ריבוע שמחסרים כל מספר בתוכו מ-n2+1, ובכך נוצר ריבוע קסם חדש.
ריבוע חדש זה יכול להיות שיקוף אנכי או אופקי של הריבוע המקורי –
במקרה שהריבוע דומה לעצמו, או סיבוב הריבוע המקורי ב-1800 –
במקרה שהוא ריבוע סימטרי.

במקרה שלנו, הריבוע העליון הוא הריבוע המשלים לריבוע התחתון:

 

10

3

5

16

6

15

9

4

11

2

8

13

7

14

12

1

 

7

14

12

1

11

2

8

13

6

15

9

4

10

3

5

16