ריבוע קסם משוכלל ביותר

ריבוע כל-אלכסוני מסדר זוגי-זוגי שמתווספות לו שתי תכונות: א) סכום כל גוש משבצות של 2X2 (כולל אלה החורגים מהריבוע, לפי עקרון הגלילים), הוא 2n2+2.
ב) סכום כל זוג מספרים שעל האלכסונים (כולל האלכסונים השבורים) המרוחקים n/2 זה מזה הוא n2+1.

44

37

60

53

32

17

16

1

22

27

6

11

34

47

50

63

42

39

58

55

30

19

14

3

24

25

8

9

36

45

52

61

33

48

49

64

21

28

5

12

31

18

15

2

43

38

59

54

35

46

51

62

23

26

7

10

29

20

13

4

41

40

57

56