ריבוע קסם משובץ

ריבועי קסם המכילים בתוכם ריבועי קסם מסדר קטן יותר,
חלקם חופפים אלה לאלה. שלא כמו הריבועים הקונצנטריים,
הם לא מסודרים שם בסדר קבוע.
 

9

15

24

10

7

21

3

18

1

22

12

6

13

20

14

4

25

8

23

5

19

16

2

11

17