ריבוע קסם (מסדר זוגי-זוגי) סימטרי (מקושר)

ריבוע קסם שבו סכום זוגות המספרים הנמצאים במרחק שווה וסימטרי ממרכז הריבוע שווה לסכומם של המספר הראשון והאחרון של הריבוע, דהיינו n2+1. ריבוע כזה נקרא גם ריבוע מקושר. בריבועים סימטריים מסדר אי-זוגי משבצת המרכז תהיה תפוסה תמיד על ידי המספר האמצעי של הסדרה כולה. על כן סכום כל זוג סימטרי יהיה פי שניים מהמספר המרכזי. יוצא שסכום כל שני זוגות כאלה ביחד עם המספר המרכזי יהיו שווים לקבוע של הריבוע. בריבועים מסדר זוגי סכום המספרים של כל זוג סימטרי שווה לסכומם של המספר הראשון והאחרון של הריבוע. בקרב הריבועים הזוגיים-אי-זוגיים אין ריבועים סימטריים כלל.

4

14

15

1

9

7

6

12

5

11

10

8

16

2

3

13