ריבוע קסם מסדר אי-זוגי

ריבוע קסם, שבו צלע הריבוע מורכבת ממספר אי-זוגי של משבצות. ריבוע הקסם הנ"ל הוא ריבוע קסם מסדר 5.

15

22

9

16

3

2

14

21

8

20

19

1

13

25

7

6

18

5

12

24

23

10

17

4

11