ריבוע קסם מיוחד של מספרים ראשוניים עוקבים

הסכומים של השורות, הטורים והאלכסונים גם הם מספרים ראשוניים, והסכום של כל תשע המשבצות (439) הוא מספר ראשוני גם כן. (סכום כל אלכסון הוא 167)

167

 

 

 

109

41

37

31

173

61

59

53

157

47

43

67

137

139

139

151