ריבוע קסם מדולל

ריבוע קסם שחלק מהמשבצות שלו ריקות.
למספרים בתוכו יש קבוע משלהם.
 

13

10

1

 

 

5

 

 

12

7

 

11

9

4

 

6

3

 

 

15

 

 

14

8

2