ריבוע קסם לטיני

ריבוע מסדר n שמכיל n  סמלים המסודרים כך שהם מופיעים אך ורק פעם אחת בכל שורה ובכל טור. ריבוע לטיני כזה נקרא גם ריבוע לטיני אורתוגונלי. אם תנאי זה מתקיים גם לגבי האלכסונים הוא ייקרא ריבוע לטיני דיאגונלי. מערכת של שני ריבועים לטיניים דיאגונליים משמשת לפעמים לבניית ריבועי קסם.

4

3

2

1

0

3

2

1

0

4

2

1

0

4

3

1

0

4

3

2

0

4

3

2

1