ריבוע קסם לא סטנדרטי מסדר 3

ריבוע שהמספרים שבו אינם דווקא המספרים הטבעיים הראשונים, אלא מספרים שונים, לאו דווקא עוקבים.

9

14

7

8

10

12

13

6

11