ריבוע קסם כפלי

ריבוע קסם שהקבוע שלו הוא מכפלת המספרים שלאורך השורות, הטורים והאלכסונים. נקרא גם ריבוע קסם גיאומטרי. קיימות שיטות שונות לבניית ריבועי קסם כפליים: א. שיטת הסדרה הגיאומטרית. ב. שיטת דה לה-היר ומעריכי החזקות. ג. שיטת היחס. ד. שיטת הגורמים.

32

1

128

64

16

4

2

256

8