ריבוע קסם דומה לעצמו

ריבוע שבו הזוגות המשלימים נמצאים משני עבריו של הקו המרכזי המאוזן או המאונך. אם משלימים כל מספר שבו לסכום של1+n2, נקבל ריבוע חדש שהוא שיקוף אנכי או מאוזן של המקור. כיוון שבריבוע הסימטרי זוגות אלה נמצאים משני עבריהם של שני הקווים המרכזיים, תוצאת ההשלמה תהיה גם שיקוף אנכי וגם מאוזן של המקור. במילים אחרות, הריבוע החדש יהיה סיבוב של המקור ב-1800.

7

14

12

1

11

2

8

13

6

15

9

4

10

3

5

16