ריבוע הקסם של לו שו

לדף הראשי של ריבועי קסם ריבוע-קסם מסדר 3 שנבנה בסין בתאריך לא ידוע לפני הספירה. נקרא גם ריבוע סיני.

2

9

4

7

5

3

6

1

8