ריבוע גרקו-לטיני (ריבוע אוילר)

ריבוע שנוצר מהנחת ריבוע לטיני אחד מסדר n על גבי ריבוע לטיני אחר מאותו סדר כך שסמל אחד מהריבוע הראשון מופיע אך ורק פעם אחת ויחידה עם סמל אחר של הריבוע השני. לפנים נהגו להשתמש באותיות יווניות כסמלים בריבוע אחד ובאותיות לטיניות בריבוע השני. משום כך קראו לריבוע המשותף בשם גרקו-לטיני. כיוון שכך נהג המתמטיקאי השוויצרי לאונרד אוילר, קראו לריבוע כזה גם ריבוע אוילר. כיום משתמשים למען הנוחות באותיות רישום לטיניות בצד אותיות זעירות במקום שני סוגי האותיות האלה. הריבוע הגרקו-לטיני משמש לעתים לבניית ריבועי קסם רגילים על-ידי הצבת מספרים במקום אותיות.