ריבוע אנטימגי'ק

סדרה של מספרים עוקבים מ-1 ועד n2
הממלאים משבצות של ריבוע כך שסכומי השורות, הטורים
ושני האלכסונים יהוו סדרה של מספרים עוקבים
שמספר איבריה הוא:  2(n+1).
ריבוע כזה הוא תת-קטגוריה של ריבועי הטרומג'יק.
 

4

3

2

1

8

7

6

5

12

11

10

9

16

15

14

13