ריבוע אנטימג'יק במספרים ראשוניים

11

5

3

29

31

23

7

37

17