פתרון בעיות מילוליות במתמטיקה לבי"ס יסודי, לחטיבה ולתיכון