פרשות השבוע בחומש שמות – שאלות בפירוש רש"י, הפניות יוצאות ונכנסות, סטטסיטיקה ודירוגים בפרשה

 • _1) פרשת שמות
  •  

   פרק

   פסוק

   ד"ה

   שאלת
   רש"י

   א

   ה

   ויוסף היה במצרים

   והלא הוא ובניו היו
   בכלל שבעים, ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים?

   א

   יא

   מסים

   ומהו המס?

   א

   יט

   כי חיות הנה

   והיכן משולות לחיות?

   א

   כ

   וייטב אלהים למילדת

   מהו הטובה?

   ב

   ה

   על יד היאור

   כי למה לנו לכתוב
   "ונערותיה הלכת"?

   ב

   ו

   ותפתח ותראהו

   את מי ראתה?

   ב

   יא

   ויגדל משה

   והלא כבר כתב
   "ויגדל הילד"?

   ב

   כג

   ויהי בימים הרבים ההם

   ולכך נסמכו פרשיות הללו

   ג

   י

   ועתה לכה ואשלחך אל
   פרעה

   ואם תאמר: מה תועיל?

   ג

   טז

   את זקני ישראל

   מיוחדים לישיבה. ואם
   תאמר: זקנים סתם, היאך אפשר לו לאסוף זקנים של ס' ריבוא?

   ד

   יט

   כי מתו כל האנשים

   מי הם?

   ד

   כד

   ויבקש המיתו

   ומפני מה נענש מיתה?

   ה

   יד

   ויכו שטרי בני ישראל

   למה "ויכו"?

    

  • מקרא

   הפניה

   חומש

   פרשה מפנה

   פרק

   פסוק

   דיבור המתחיל

   ספר מופנה

   פרשה מופנה

   פרק

   פסוק

   שמות

   שמות

   א

   יב

   כֵּן יִרְבֶּה

   שמות

   שמות

   א

   י

   שמות

   שמות

   א

   טו

   לַמְיַלְּדֹת

   שמות

   שמות

   א

   טז

   שמות

   שמות

   א

   יז

   וַתְּחַיֶּיןָ אֶת הַיְלָדִים

   בראשית

   נח

   יא

   ג

   שמות

   שמות

   א

   יט

   כִּי חָיוֹת הֵנָּה

   בראשית

   ויחי

   מט

   ט

   שמות

   שמות

   א

   יט

   כִּי חָיוֹת הֵנָּה

   דברים

   וזאת הברכה

   לג

   כב

   שמות

   שמות

   א

   יט

   כִּי חָיוֹת הֵנָּה

   דברים

   וזאת הברכה

   לג

   יז

   שמות

   שמות

   א

   יט

   כִּי חָיוֹת הֵנָּה

   בראשית

   ויחי

   מט

   כא

   שמות

   שמות

   א

   יט

   כִּי חָיוֹת הֵנָּה

   בראשית

   ויחי

   מט

   כז

   שמות

   שמות

   א

   כ-כא

   וַיֵּיטֶב

   ויקרא

   שמיני

   י

   כ

   שמות

   שמות

   א

   כ-כא

   וַיֵּיטֶב

   שמות

   שמות

   א

   כ

   שמות

   שמות

   א

   כ-כא

   וַיֵּיטֶב

   שמות

   שמות

   ב

   יב

   שמות

   שמות

   ב

   י

   מְשִׁיתִהוּ

   במדבר

   שלח

   יד

   מד

   שמות

   שמות

   ב

   יא

   וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה

   שמות

   שמות

   ב

   י

   שמות

   שמות

   ב

   טו

   וַיְבַקֵּשׁ

   שמות

   יתרו

   יח

   ד

   שמות

   שמות

   ב

   כ

   וְיֹאכַל לָחֶם

   בראשית

   וישב

   לט

   ו

   שמות

   שמות

   ב

   כא

   וַיּוֹאֶל

   בראשית

   וירא

   יח

   כז

   שמות

   שמות

   ג

   ב

   בְּלַבַּת אֵשׁ

   דברים

   ואתחנן

   ד

   יא

   שמות

   שמות

   ג

   ב

   אֵינֶנּוּ אֻכָּל

   דברים

   שופטים

   כא

   ג

   שמות

   שמות

   ג

   ב

   אֵינֶנּוּ אֻכָּל

   בראשית

   בראשית

   ג

   כג

   שמות

   שמות

   ג

   ה

   שַׁל

   דברים

   שופטים

   יט

   ה

   שמות

   שמות

   ג

   ה

   שַׁל

   דברים

   כי תבוא

   כח

   מ

   שמות

   שמות

   ג

   יב

   וַיֹּאמֶר כִּי אֶהְיֶה עִמָּךְ

   שמות

   שמות

   ג

   יא

   שמות

   שמות

   ג

   יח

   וְשָׁמְעוּ לְקֹלֶךָ

   בראשית

   ויחי

   נ

   כד

   שמות

   שמות

   ג

   יח

   וְשָׁמְעוּ לְקֹלֶךָ

   בראשית

   ויחי

   נ

   כה

   שמות

   שמות

   ג

   יח

   נִקְרָה עָלֵינוּ

   במדבר

   בלק

   כג

   טו

   שמות

   שמות

   ג

   יט

   לֹא יִתֵּן

   בראשית

   וירא

   כ

   ו

   שמות

   שמות

   ג

   יט

   לֹא יִתֵּן

   בראשית

   ויצא

   לא

   ז

   שמות

   שמות

   ג

   יט

   לֹא יִתֵּן

   שמות

   שמות

   ג

   כ

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   שמות

   בא

   יב

   לו

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   בראשית

   ויצא

   לא

   ט

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   בראשית

   ויגש

   מה

   יט

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   במדבר

   מטות

   לב

   כט

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   בראשית

   לך לך

   יז

   יא

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   במדבר

   חוקת

   כ

   ח

   שמות

   שמות

   ג

   כב

   וְנִצַּלְתֶּם

   דברים

   עקב

   יא

   יט

   שמות

   שמות

   ד

   ד

   וַיַּחֲזֶק בּוֹ

   בראשית

   וירא

   יט

   טז

   שמות

   שמות

   ד

   ד

   וַיַּחֲזֶק בּוֹ

   דברים

   כי תצא

   כה

   יא

   שמות

   שמות

   ד

   ו

   מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג

   ויקרא

   תזריע

   יג

   ד

   שמות

   שמות

   ד

   ו

   מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג

   שמות

   שמות

   ד

   א

   שמות

   שמות

   ד

   י

   גַּם מִתְּמוֹל גַּם מִשִּׁלְשֹׁם

   שמות

   שמות

   ד

   יג

   שמות

   שמות

   ד

   כד

   הֲמִיתוֹ

   שמות

   שמות

   ד

   יט

   שמות

   שמות

   ד

   כו

   לַמּוּלֹת

   שמות

   בשלח

   יד

   ג

   שמות

   שמות

   ה

   א

   וְאַחַר בָּאוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן

   שמות

   משפטים

   כד

   ב

   שמות

   שמות

   ה

   ד

   תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם מִמַּעֲשָׂיו

   שמות

   כי תשא

   לב

   כה

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   שמות

   שמות

   ה

   ח

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   דברים

   כי תבוא

   כח

   לז

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   בראשית

   חיי שרה

   כד

   סו

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   בראשית

   בראשית

   ד

   ד-ה

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   במדבר

   בהעלותך

   יב

   א

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   דברים

   עקב

   יא

   יט

   שמות

   שמות

   ה

   יא

   אַתֶּם לְכוּ קְחוּ לָכֶם תֶּבֶן

   שמות

   שמות

   ה

   יג

   שמות

   שמות

   ה

   יד

   וַיֻּכּוּ שֹׁטְרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

   במדבר

   בהעלותך

   יא

   טז

   שמות

   שמות

   ה

   יד

   וַיֻּכּוּ שֹׁטְרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

   במדבר

   בהעלותך

   יא

   טז

   שמות

   שמות

   ה

   כ

   אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן וגו'

   שמות

   שמות

   ב

   יג

   שמות

   שמות

   ה

   כ

   אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן וגו'

   במדבר

   קרח

   טז

   כז

   שמות

   שמות

   ו

   א

   עַתָּה תִרְאֶה

   בראשית

   וירא

   כא

   יב

   שמות

   שמות

   ו

   א

   עַתָּה תִרְאֶה

   בראשית

   וירא

   כב

   ב

   שמות

   שמות

   ו

   א

   וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ

   שמות

   בא

   יב

   לג

    

  • מקרא

   הפניה

   חומש

   פרשה מפנה

   פרק

   פסוק

   דיבור המתחיל

   ספר מופנה

   פרשה מופנה

   פרק

   פסוק

   בראשית

   בראשית

   ד

   ד

   לֹא שָׁעָה

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   בראשית

   בראשית

   ו

   ב

   בְנֵי הָאֱלֹהִים

   שמות

   שמות

   ד

   טז

   בראשית

   נח

   ז

   כג

   וַיִּמַח

   שמות

   שמות

   ב

   יב

   בראשית

   לך לך

   יב

   א-ב

   וֶהְיֵה בְּרָכָה

   שמות

   שמות

   ג

   ו

   בראשית

   לך לך

   יב

   א-ב

   וֶהְיֵה בְּרָכָה

   שמות

   שמות

   ג

   ו

   בראשית

   וירא

   יח

   לא

   הוֹאַלְתִּי

   שמות

   שמות

   ב

   כא

   בראשית

   ויצא

   כח

   יד

   וּפָרַצְתָּ

   שמות

   שמות

   א

   יב

   בראשית

   ויגש

   מז

   כב

   הַכֹּהֲנִים

   שמות

   שמות

   ג

   א

   בראשית

   ויחי

   מט

   כג

   וַיְמָרֲרֻהוּ וָרֹבּוּ

   שמות

   שמות

   א

   יד

   שמות

   שמות

   א

   יב

   כֵּן יִרְבֶּה

   שמות

   שמות

   א

   י

   שמות

   שמות

   א

   טו

   לַמְיַלְּדֹת

   שמות

   שמות

   א

   טז

   שמות

   שמות

   א

   כ-כא

   וַיֵּיטֶב

   שמות

   שמות

   א

   כ

   שמות

   שמות

   א

   כ-כא

   וַיֵּיטֶב

   שמות

   שמות

   ב

   יב

   שמות

   שמות

   ב

   יא

   וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה

   שמות

   שמות

   ב

   י

   שמות

   שמות

   ג

   יב

   וַיֹּאמֶר כִּי אֶהְיֶה עִמָּךְ

   שמות

   שמות

   ג

   יא

   שמות

   שמות

   ג

   יט

   לֹא יִתֵּן

   שמות

   שמות

   ג

   כ

   שמות

   שמות

   ד

   ו

   מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג

   שמות

   שמות

   ד

   א

   שמות

   שמות

   ד

   י

   גַּם מִתְּמוֹל גַּם מִשִּׁלְשֹׁם

   שמות

   שמות

   ד

   יג

   שמות

   שמות

   ד

   כד

   הֲמִיתוֹ

   שמות

   שמות

   ד

   יט

   שמות

   שמות

   ה

   ט

   וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר

   שמות

   שמות

   ה

   ח

   שמות

   שמות

   ה

   יא

   אַתֶּם לְכוּ קְחוּ לָכֶם תֶּבֶן

   שמות

   שמות

   ה

   יג

   שמות

   שמות

   ה

   כ

   אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן וגו'

   שמות

   שמות

   ב

   יג

   שמות

   וארא

   ו

   ב

   וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה

   שמות

   שמות

   ה

   כב

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   שמות

   ה

   כב

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   שמות

   ג

   יג

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   שמות

   ה

   כב

   שמות

   וארא

   ו

   טז

   וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי

   שמות

   שמות

   א

   ו

   שמות

   וארא

   ו

   טז

   וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי

   שמות

   שמות

   א

   ח

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ד

   כא

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ד

   כא

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ד

   כא

   שמות

   וארא

   ז

   כח

   וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ

   שמות

   שמות

   א

   ט

   שמות

   וארא

   ח

   יב

   אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן

   שמות

   שמות

   ב

   יב

   שמות

   וארא

   ט

   כ

   הֵנִיס

   שמות

   שמות

   ד

   ג

   שמות

   בא

   י

   יא

   לֹא כֵן

   שמות

   שמות

   ה

   ח

   שמות

   בא

   יב

   ח

   עַל מְרֹרִים

   שמות

   שמות

   א

   יד

   שמות

   בשלח

   יג

   יח

   יַם סוּף

   שמות

   שמות

   ב

   ג

   שמות

   בשלח

   יד

   יב

   אֲשֶׁר דִּבַּרְנוּ אֵלֶיךָ

   שמות

   שמות

   ה

   כא

   שמות

   בשלח

   יד

   יט-כ

   וַיֵּלֶךְ מֵאַחֲרֵיהֶם

   שמות

   שמות

   ג

   ב

   שמות

   יתרו

   יח

   א

   יִתְרוֹ

   שמות

   שמות

   ב

   יח

   שמות

   יתרו

   יח

   א

   חֹתֵן מֹשֶׁה

   שמות

   שמות

   ד

   יח

   שמות

   יתרו

   יח

   ב

   אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ

   שמות

   שמות

   ד

   יט

   שמות

   יתרו

   יח

   ב

   אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ

   שמות

   שמות

   ד

   כ

   שמות

   יתרו

   יח

   ב

   אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ

   שמות

   שמות

   ד

   כז

   שמות

   יתרו

   יח

   ד

   וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ב

   טו

   שמות

   כי תשא

   ל

   לב

   וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ

   שמות

   שמות

   ה

   ח

   במדבר

   נשא

   ז

   ב

   הֵם נְשִׂיאֵי הַמַּטֹּת

   שמות

   שמות

   ה

   יד

   במדבר

   בהעלותך

   ח

   ז

   וְהֶעֱבִירוּ תַעַר

   שמות

   שמות

   ד

   יט

   במדבר

   בהעלותך

   י

   כט

   לְחֹבָב

   שמות

   שמות

   ב

   יח

   במדבר

   בהעלותך

   יא

   א

   וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים

   שמות

   שמות

   ה

   א

   במדבר

   בהעלותך

   יא

   ה

   אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם

   שמות

   שמות

   ה

   יח

   במדבר

   בהעלותך

   יא

   טז

   אֶסְפָה לִּי

   שמות

   שמות

   ג

   טז

   במדבר

   בהעלותך

   יא

   טז

   אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם זִקְנֵי הָעָם

   שמות

   שמות

   ה

   יד

   במדבר

   בהעלותך

   יב

   יג

   לֵאמֹר

   שמות

   שמות

   ו

   א

   במדבר

   בהעלותך

   יב

   טו

   וְהָעָם לֹא נָסַע

   שמות

   שמות

   ב

   ד

   במדבר

   שלח

   יג

   ב

   שְׁלַח לְךָ

   שמות

   שמות

   ג

   יז

   במדבר

   קרח

   טז

   יד

   וַתִּתֶּן לָנוּ

   שמות

   שמות

   ג

   יז

   במדבר

   קרח

   יז

   ה

   וְלֹא יִהְיֶה כְקֹרַח וְכַעֲדָתוֹ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה' … לוֹ

   שמות

   שמות

   ד

   ו

   במדבר

   חוקת

   כ

   יג

   הֵמָּה מֵי מְרִיבָה

   שמות

   שמות

   א

   כב

   במדבר

   בלק

   כד

   כא

   אֵיתָן מוֹשָׁבֶךָ

   שמות

   שמות

   א

   י

   דברים

   דברים

   ב

   כו

   מִמִּדְבַּר קְדֵמוֹת

   שמות

   שמות

   ה

   א

   דברים

   ואתחנן

   ד

   לד

   בְּאֹתֹת

   שמות

   שמות

   ד

   ב

   דברים

   עקב

   ז

   יט

   וְהָאֹתֹת

   שמות

   שמות

   ד

   ג

   דברים

   עקב

   ז

   יט

   וְהָאֹתֹת

   שמות

   שמות

   ד

   ט

   דברים

   וזאת הברכה

   לג

   יז

   בְּכוֹר שׁוֹרוֹ

   שמות

   שמות

   ד

   כב

    

  •  

   פרשת שמות

   פרשיות

   7

   פתוחות

   6

   סתומות

   1

   פסוקים

   124

   מילים

   1763

   אותיות

   6762

   סה"כ מצוות

   0

   מצוות עשה

   0

   מצוות אל תעשה

   0

    

  • פרשת שמות

   פסוקים

   מילים

   אותיות

   מצוות

   עשה

   לא תעשה

   ד"ה בפירש"י

   מספר

   124

   1763

   6762

   0

   0

   0

   170

   ממוצע בחומש

   110.0

   1519.4

   5775.4

   10.1

   4.1

   6.0

   165.2

   ממוצע בתורה

   108.3

   1477.7

   5644.2

   11.4

   4.6

   6.8

   145.2

   דירוג בחומש

   2

   2

   2

   9

   7

   9

   6

   דירוג בתורה

   1/54

   1/54

   1/54

   2/38

   2/34

   2/32

   1/54

   באחוזים מהחומש

   10.25%

   10.55%

   10.64%

   0.00%

   0.00%

   0.00%

   9.36%

   באחוזים מהתורה

   2.12%

   2.21%

   2.22%

   0.00%

   0.00%

   0.00%

   2.17%

    

 • _2) פרשת וארא
  •  

   פרק

   פסוק

   ד"ה

   שאלת
   רש"י

   ו

   יג

   ואל פרעה מלך מצרים

   ודבר הציווי, מהו?

   ו

   טז

   ושני חיי לוי וגו'

   למה נמנו שנותיו של
   לוי?

   ח

   יא

   כאשר דבר ה'

   והיכן דבר?

   ח

   יז

   את הערוב

   ויש טעם בדבר באגדה,
   בכל מכה ומכה: למה זו ולמה זו?

   ט

   י

   באדם ובבהמה

   ואם תאמר: מאין היו להם
   הבהמות? והלא כבר נאמר: "וימת כל מקנה מצרים"?

    

  • מקרא

   הפניה

   חומש

   פרשה מפנה

   פרק

   פסוק

   דיבור המתחיל

   ספר מופנה

   פרשה מופנה

   פרק

   פסוק

   שמות

   וארא

   ו

   ב

   וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה

   שמות

   שמות

   ה

   כב

   שמות

   וארא

   ו

   ב

   וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי ה'

   ויקרא

   קדושים

   יט

   יב

   שמות

   וארא

   ו

   ב

   וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי ה'

   ויקרא

   קדושים

   יט

   לז

   שמות

   וארא

   ו

   ג

   בְּאֵל שַׁדָּי

   בראשית

   לך לך

   יז

   א

   שמות

   וארא

   ו

   ד

   וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי

   שמות

   וארא

   ו

   ג

   שמות

   וארא

   ו

   ד

   וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי

   בראשית

   לך לך

   יז

   א

   שמות

   וארא

   ו

   ד

   וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי

   בראשית

   לך לך

   יז

   ח

   שמות

   וארא

   ו

   ד

   וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי

   בראשית

   תולדות

   כו

   ג

   שמות

   וארא

   ו

   ד

   וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי

   בראשית

   וישלח

   לה

   יא

   שמות

   וארא

   ו

   ה

   אֲשֶׁר מִצְרַיִם מַעֲבִדִים אֹתָם וָאֶזְכֹּר אֶת בְּרִיתִי

   בראשית

   לך לך

   טו

   יד

   שמות

   וארא

   ו

   ו

   וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם

   בראשית

   לך לך

   טו

   יד

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   שמות

   ה

   כב

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   שמות

   ג

   יג

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   וארא

   ו

   ד

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   בראשית

   וישלח

   לג

   יט

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   שמות

   ה

   כב

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   בראשית

   לך לך

   טו

   ז

   שמות

   וארא

   ו

   ט

   מִקֹּצֶר רוּחַ

   שמות

   וארא

   ו

   ה-ו

   שמות

   וארא

   ו

   יב

   עֲרַל שְׂפָתָיִם

   ויקרא

   קדושים

   יט

   כג

   שמות

   וארא

   ו

   יג

   אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן

   שמות

   וארא

   ו

   יב

   שמות

   וארא

   ו

   יג

   וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם

   שמות

   וארא

   ו

   יג

   שמות

   וארא

   ו

   טז

   וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי

   שמות

   שמות

   א

   ו

   שמות

   וארא

   ו

   טז

   וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי

   שמות

   שמות

   א

   ח

   שמות

   וארא

   ו

   כו

   עַל צִבְאֹתָם

   בראשית

   תולדות

   כז

   מ

   שמות

   וארא

   ו

   כח-ל

   וַיְדַבֵּר ה'

   שמות

   וארא

   ו

   יא

   שמות

   וארא

   ו

   כח-ל

   וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לִפְנֵי ה'

   שמות

   וארא

   ו

   יב

   שמות

   וארא

   ו

   כח-ל

   וַיְהִי בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם
   וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה … אֲנִי ה' דַּבֵּר אֶל פַּרְעֹה

   שמות

   וארא

   ו

   יא

   שמות

   וארא

   ו

   כח-ל

   וַיְהִי בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם
   וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה … אֲנִי ה' דַּבֵּר אֶל פַּרְעֹה

   שמות

   וארא

   ו

   יב

   שמות

   וארא

   ו

   כח-ל

   וַיְהִי בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם
   וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה … אֲנִי ה' דַּבֵּר אֶל פַּרְעֹה

   שמות

   וארא

   ז

   א

   שמות

   וארא

   ו

   כח-ל

   וַיְהִי בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם
   וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה … אֲנִי ה' דַּבֵּר אֶל פַּרְעֹה

   שמות

   וארא

   ז

   א

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   וארא

   ז

   יג

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ד

   כא

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ד

   כא

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   וארא

   ז

   ד

   שמות

   וארא

   ז

   ג

   וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה

   שמות

   שמות

   ד

   כא

   שמות

   וארא

   ז

   יא

   בְּלַהֲטֵיהֶם

   בראשית

   בראשית

   ג

   כב

   שמות

   וארא

   ז

   יד

   כָּבֵד

   שמות

   יתרו

   יח

   יח

   שמות

   וארא

   ז

   טז

   עַד כֹּה

   שמות

   בא

   יא

   ד

   שמות

   וארא

   ז

   כב

   בְּלָטֵיהֶם

   שמות

   וארא

   ז

   יא

   שמות

   וארא

   ז

   כז

   נֹגֵף אֶת כָּל גְּבוּלְךָ

   שמות

   משפטים

   כא

   כב

   שמות

   וארא

   ז

   כח

   וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ

   שמות

   שמות

   א

   ט

   שמות

   וארא

   ח

   ב

   וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ

   שמות

   וארא

   ח

   יד

   שמות

   וארא

   ח

   ה

   לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ

   שמות

   וארא

   ח

   ד

   שמות

   וארא

   ח

   ה

   לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ

   שמות

   וארא

   ח

   כה

   שמות

   וארא

   ח

   יא

   וְהַכְבֵּד אֶת לִבּוֹ

   בראשית

   לך לך

   יב

   ט

   שמות

   וארא

   ח

   יא

   כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'

   שמות

   וארא

   ז

   ד

   שמות

   וארא

   ח

   יב

   אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן

   שמות

   שמות

   ב

   יב

   שמות

   וארא

   ח

   טו

   כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'

   שמות

   וארא

   ז

   ד

   שמות

   וארא

   ח

   יז

   מַשְׁלִיחַ בְּךָ

   דברים

   האזינו

   לב

   כד

   שמות

   וארא

   ח

   יח

   וְהִפְלֵיתִי

   שמות

   וארא

   ט

   ד

   שמות

   וארא

   ח

   יח

   וְהִפְלֵיתִי

   דברים

   נצבים

   ל

   יא

   שמות

   וארא

   ט

   ב

   מַחֲזִיק בָּם

   דברים

   כי תצא

   כה

   יא

   שמות

   וארא

   ט

   י

   בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה

   שמות

   וארא

   ט

   ו

   שמות

   וארא

   ט

   י

   בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה

   שמות

   וארא

   ט

   ג

   שמות

   וארא

   ט

   י

   בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה

   שמות

   וארא

   ט

   כ

   שמות

   וארא

   ט

   י

   בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה

   שמות

   בשלח

   יד

   ז

   שמות

   וארא

   ט

   טו

   כִּי עַתָּה שָׁלַחְתִּי אֶת יָדִי

   שמות

   וארא

   ט

   טז

   שמות

   וארא

   ט

   יח

   הִוָּסְדָה

   בראשית

   ויגש

   מו

   כ

   שמות

   וארא

   ט

   כ

   הֵנִיס

   שמות

   שמות

   ד

   ג

   שמות

   וארא

   ט

   ל

   טֶרֶם תִּירְאוּן

   בראשית

   וירא

   יט

   ד

   שמות

   וארא

   ט

   ל

   טֶרֶם תִּירְאוּן

   בראשית

   בראשית

   ב

   ה

   שמות

   וארא

   ט

   לא

   נֻכָּתָה

   שמות

   וארא

   ט

   לב

   שמות

   וארא

   ט

   לב

   כִּי אֲפִילֹת הֵנָּה

   שמות

   וארא

   ט

   כה

   שמות

   וארא

   ט

   לג

   לֹא נִתַּךְ

   שמות

   פקודי

   לח