פעולות החשבון בתחום הרבבה – השלמה וביסוס של נושא לוח הכפל (כפל וחילוק)