פירוש הרשב"ם עה"ת: מדדים סטטיסטיים – מספר ההפניות לפי סדרות, לפי ספרי המקרא ולפי חמשת חומשי התורה/ עפ"י ספר "דייקות מרבנו שמואל"

תוכן המדור

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות לפי סדרות

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי ספרי המקרא

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי חמשת חומשי התורה

 

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות לפי סדרות

סדרה N %
תורה 273 43.40%
נביאים 213 33.86%
כתובים 143 22.73%
סה"כ 629 100.00%

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי ספרי המקרא

מיון לפי גודל

ספר N %
בראשית 82 13.04%
שמות 78 12.40%
ישעיה 55 8.74%
תהלים 52 8.27%
דברים 49 7.79%
במדבר 40 6.36%
ירמיה 35 5.56%
יחזקאל 35 5.56%
איוב 31 4.93%
ויקרא 24 3.82%
משלי 16 2.54%
איכה 15 2.38%
שופטים 14 2.23%
מלכים א' 14 2.23%
מלכים ב' 11 1.75%
שמואל א' 10 1.59%
יהושע 8 1.27%
קהלת 8 1.27%
מיכה 7 1.11%
שמואל ב' 7 1.11%
אסתר 6 0.95%
שיר השירים 6 0.95%
מלאכי 5 0.79%
דניאל 4 0.64%
רות 3 0.48%
הושע 3 0.48%
צפניה 2 0.32%
יואל 2 0.32%
נחמיה 2 0.32%
נחום 2 0.32%
יונה 1 0.16%
חבקוק 1 0.16%
זכריה 1 0.16%
סה"כ 629 100.00%

  מיון לפי סדר המקראות

ספר N %
בראשית 82 13.04%
שמות 78 12.40%
ויקרא 24 3.82%
במדבר 40 6.36%
דברים 49 7.79%
יהושע 8 1.27%
שופטים 14 2.23%
שמואל א' 10 1.59%
שמואל ב' 7 1.11%
מלכים א' 14 2.23%
מלכים ב' 11 1.75%
ישעיה 55 8.74%
ירמיה 35 5.56%
יחזקאל 35 5.56%
הושע 3 0.48%
יואל 2 0.32%
יונה 1 0.16%
מיכה 7 1.11%
נחום 2 0.32%
חבקוק 1 0.16%
צפניה 2 0.32%
זכריה 1 0.16%
מלאכי 5 0.79%
תהלים 52 8.27%
משלי 16 2.54%
איוב 31 4.93%
שיר השירים 6 0.95%
רות 3 0.48%
איכה 15 2.38%
קהלת 8 1.27%
אסתר 6 0.95%
דניאל 4 0.64%
נחמיה 2 0.32%
סה"כ 629 100.00%

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי חמשת חומשי התורה

חומש N %
בראשית 82 30.04%
שמות 78 28.57%
ויקרא 24 8.79%
במדבר 40 14.65%
דברים 49 17.95%
סה"כ 273 100.00%