פונקציית אקסל excel לחישוב המכפלה המשותפת המינימלית (מכנה משותף) – LCM

 

המכפלה המשותפת הקטנה ביותר (מכנה משותף) – LCM LCM היא פונקציה מתמטית מובנית באקסל. מספר שלם הוא המכפלה המשותפת המינימלית של שני מספרים או יותר, אם הוא מתחלק במספרים ללא שארית. דוגמה: 20 הוא המכפלה המשותפת הקטנה ביותר, קרי המכנה המשותף של 4 ו-5. 12 הוא המכפלה המשותפת המינימלית, קרי המכנה המשותף של 4 ו-6. עבור כל שני מספרים זרים או יותר, המכפלה המשותפת הקטנה ביותר היא מכפלת המספרים עצמם. אם  ו- y מספרים זרים, אז LCM(x,y)=xy זהויות: LCM(x,1)=x   LCM(x,x)=x   LCM(x,0)=0(אין משמעות לזהות זו כאשר מחפשים מכנה משותף לפתרון תרגילי שברים). מתקיים השוויון הבא:   LCM(x,y)*GCD(x,y)=xy דוגמה ליישום הפונקציה באקסל: