סיכומים בכלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות לקורסים אקדמיים